بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
35 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1379 - شماره 22 (38 صفحه - از 33 تا 70)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعی ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است؛ بطوری که اگر چنین امری محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این رأی، گروهی بر آنند که دست کم در پاره‏ای از موارد وجود نوعی جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعی و نهایی ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.» مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعی ثمن ـ به عنوان شرط صحت بیع ـ را تقریر و نقد می‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت می‏نماید.
آدرس اینترنتی