نقد کتاب مبانی مسئولیت مدنی
39 بازدید
محل نشر: مجله کتاب ماه علوم اجتماعی / شماره 24 / 78
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی