معرفی و نقد کتاب حقوق بشر و راهکارهای اجرائی آن
32 بازدید
محل نشر: مجله کتاب ماه علوم اجتماعی / شماره 32 و 33 / 79
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی