هدف محدود یا دقت محدود؟!
37 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی » اردیبهشت و خرداد 1380 - شماره 43 و 44
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی