مسئولیت وکلا و بیمه ی خسارات
39 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی » شهریور و مهر 1382 - شماره 71 و 72
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی