نظری بر تألیفات تطبیقی اسلام و حقوق بشر (سال های 40 تا60 خورشیدی)
39 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی » اسفند 1382 - شماره 77
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی